EVANGELISCHE GEMEENTE NARDUS
schaduw boven


Afbeelding voor de begin pagina

OUDERS

Het kinderwerk wil graag ouders/ verzorgers ondersteunen in de opvoeding van hun kind. Daarom worden bij elke les gezinsbrieven aangeboden met suggesties om Bijbelse thema’s thuis verder uit te werken. Het is de bedoeling om ouders/ verzorgers in de gemeente te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan.

afb1

afb1

afb1
schaduw onder