EVANGELISCHE GEMEENTE NARDUS
schaduw boven


Afbeelding voor de begin pagina

ANBI EN PRIVACY

De Belastingdienst heeft Rafaël Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Kerkgenootschap Nardus is onderdeel van Rafaël Nederland. Hierdoor zijn uw giften aan kerkgenootschap Nardus aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Gegevens van kerkgenootschap Nardus:

2022

2023:

- Bestuur
- Terugblik 2022
- Beleid 2023
- Begroting+fin.overzicht 2022
- Bijlage financien 2022

Informatie over het privacybeleid van Kerkgenootschap Nardus vindt u in onze Privacyverklaring.


afb1

afb1

afb1
schaduw onder