IK ZOEK HULP
EVANGELISCHE GEMEENTE NARDUS
schaduw boven


Afbeelding voor de begin pagina

WELKOM

Als gemeente willen wij een plaats zijn waar mensen Jezus’ liefde mogen leren kennen en waar we mogen leren, ontdekken en geloven wie we zijn in Christus. Wat we belangrijk vinden is dat Gods koninkrijk zichtbaar wordt door aanbidding, evangelisatie, relaties, tekenen en wonderen.

Nardusolie is de olie waarmee Jezus’ voeten gezalfd werden. Dit was een daad van aanbidding. Ons verlangen is ook dat Jezus aanbeden wordt in woord en daad. Als gemeente strekken we ons hiernaar uit en kijken we uit naar wat de Heer doet en gaat doen!

Wij willen u en uw kinderen uitnodigen in onze wekelijkse samenkomst op zondagmorgen of op een van de doordeweekse activiteiten. Wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, u bent welkom bij Evangelische Gemeente Nardus.

afb1

afb1

afb1
schaduw onder